Windows Deployment Services (WDS) i Clonezilla

Post przeprowadzi Cię przez konfigurację PXELinux i Clonezilla 2.5.0 na już działającym serwerze z WDS 2012R2. W poście nie ma instrukcji konfiguracji WDS

Najważniejsza rzecz jest taka, że WDS działa u Ciebie poprawnie w firmie. Druga ważna rzecz: WYKONAJ BACKUP SERWERA z WDS!

Konfiguracja – PXELinux

 1. Download syslinux from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-5.10.zip
 2. Extract:
  1. core\pxelinux.0
  2. com32\menu\vesamenu.c32
  3. com32\chain\chain.c32
  4. ldlinux.c32
  5. libmenu.c32
  6. libcom32.c32
  7. libutil.c32

from the syslinux download and put it on your WDS server in $WDS-ROOT\Boot\x64\  (C:\RemoteInstall\Boot\x64 )

 1. In the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder rename 0 to pxelinux.com
 2. Create a folder named pxelinux.cfg (in the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder)
 3. In the pxelinux.cfg folder create a text file named default and add the following to it

DEFAULT      vesamenu.c32

PROMPT       0

NOESCAPE     0

ALLOWOPTIONS 0

# Timeout in units of 1/10 s

TIMEOUT 300

MENU MARGIN 10

MENU ROWS 16

MENU TABMSGROW 21

MENU TIMEOUTROW 26

MENU COLOR BORDER 30;44                    #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR SCROLLBAR 30;44                             #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR TITLE 0                   #ffffffff #00000000 none

MENU COLOR SEL   30;47                            #40000000 #20ffffff

MENU BACKGROUND MyMenuBackgroundPicture640x480.jpg

MENU TITLE PXE Boot Menu

#—

LABEL Windows Deployment Services 2012 R2

MENU LABEL Windows Deployment Services

KERNEL pxeboot.0

#—

LABEL Abort

MENU LABEL AbortPXE

Kernel abortpxe.0

#—

LABEL local

MENU DEFAULT

MENU LABEL Boot from Harddisk

LOCALBOOT 0

Type 0x80

 1. Make a copy of pxeboot.n12 and name it pxeboot.0
 2. make a copy from abortpxe.com and rename it to abortpxe.0
 3. Create a folder named Linux (in the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder)
 4. Take your WDS config from powershell:
  1. WDSUTIL /Get-Server /Show:Config > C:\Temp\wds_config.txt
 5. Use wdsutil command line tool:
  1. wdsutil /set-server /bootprogram:boot\x64\pxelinux.com /architecture:x64
  2. wdsutil /set-server /N12bootprogram:boot\x64\pxelinux.com /architecture:x64

Now when you pxe boot a machine you will get your custom boot menu

CLONEZILLA 2.5.0

 1. sciagnac clonezille ze strony www
 2. do folderu C:\RemoteInstall\Boot\x64\Linux\clonezilla250 wypakowac zip
 3. zmiany na IIS (serwer z WDS)
  1. dodac typ MIME : IIS configuration manager -> servername -> MIME types -> add -> file extension squashfs, type: text/plain
  2. utworzyc folder clonezilla250 w root IIS (np: C:\inetpub\wwwroot\clonezilla250)
  3. skopiowac plik filesystem.squashfs (z C:\RemoteInstall\Boot\x64\Linux\clonezilla250\live) do folderu C:\inetpub\wwwroot\clonezilla250
 4. modyfikacja pliku C:\RemoteInstall\Boot\x64\pxelinux.cfg\default (dodajemy sekcję dotyczaca clonezilli)

 

ALLOWOPTIONS 0

# Timeout in units of 1/10 s

TIMEOUT 300

MENU MARGIN 10

MENU ROWS 16

MENU TABMSGROW 21

MENU TIMEOUTROW 26

MENU COLOR BORDER 30;44                    #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR SCROLLBAR 30;44                             #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR TITLE 0                   #ffffffff #00000000 none

MENU COLOR SEL   30;47                            #40000000 #20ffffff

MENU BACKGROUND MyMenuBackgroundPicture640x480.jpg

MENU TITLE PXE Boot Menu

#—

LABEL wds

MENU LABEL Windows Deployment Services

KERNEL pxeboot.0

#—

LABEL Clonezilla 2.5.0

MENU LABEL Clonezilla 2.5.0

KERNEL /Linux/clonezilla250/live/vmlinuz

APPEND initrd=/Linux/clonezilla250/live/initrd.img boot=live username=user union=overlay components noswap noprompt vga=788 keyboard-layouts=en locales=en_US.UTF-8 fetch=http://your.wds.ip/clonezilla250/filesystem.squashfs

 #—

LABEL Abort

MENU LABEL AbortPXE

Kernel abortpxe.0

#—

LABEL local

MENU DEFAULT

MENU LABEL Boot from Harddisk

LOCALBOOT 0

Type 0x80