e-Deklaracje 5100 błąd 5100 eDeklaracje Adobe AIR

Witam,

może komuś sie przyda poniższa instrukcja. Ja stracilem na tym kilka godzin.

Jeśli podczas instalacji/aktualizacji programu e-Deklaracje będziesz miał błąd 5100 to spróbuj wykonać poniższe kroki:

 1. Zrób BACKUP danych aplikacji w starszej wersji (eksport danych)
 2. Odinstaluj Adobe AIR i e-Deklaracje z Panelu Sterowania
 3. Pobierz najnowszą wersje Adobe AIR (ze strony Adobe)  i e-Deklaracje Desktop (ze strony MF) do folderu “C:\temp”
 4. Zainstaluj Adobe AIR (jako Administrator)
 5. Uruchom powershell (jako Administrator)
 6. wpisz: cd C:\Temp
 7. Enter
 8. wpisz: .\e-DeklaracjeDesktop.air
 9. Enter
 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie
 11. Uruchom aplikacje i (opcjonalnie) zaimportuj dane z pliku z pkt 1

Microsoft Print Services jako darmowy monitoring wydruków w firmie

W tym poście opisze jak wykorzystać rolę Windows Server do monitoringu ilości wydruków w firmie.

Co potrzebujesz?

 1. Windows Server 2012 R2 lub nowszy
 2. Wdrożone środowisko Acitve Directory
 3. Microsoft SQL 2014 (może być darmowa edycja Express)
 4. Drukarki sieciowe w firmie

Co potrzebujesz wiedzieć?

 1. Jak się instaluje role w Windows Server
 2. Jak się uruchamia skrypty powershell
 3. Jak utworzyć bazę danych SQL, użytkownika SQL, nadać uprawnienia użytkownikowi, uruchomić zapytanie SQL
 4. (opcjonalnie) jak utworzyć zadanie w harmonogramie zadań Windows
 5. (opcjonalnie) jak utworzyć połączenie z bazą danych SQL w Excel’u

Konfiguracja krok po kroku:

 1. Dodaj na serwerze rolę Print and Document Services -> Print Server
 2. W Event Log włącz logowanie zdarzeń związanych z usługą PrintService oraz ustaw odpowiednią wielkość logu
  1. Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> PrintService -> Admin (PPM -> Enable Log)
  2. Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> PrintService -> Operational (PPM -> Enable Log)
 3. Na kontrolerze domeny dodaj pustą polisę (nazwij ja np. printers) i zlinkuj ją z OU, w którym są komputery, na których chcesz zainstalować drukarki
 4. Uruchom konsolę Print Management
  1. W węźle Print Servers -> %twojserwer% -> Drivers dodaj sterowniki do urządzeń w firmie
  2. W węźle Print Servers -> %twojserwer% -> Printers
   1. dodaj drukarki sieciowe wykorzystywane w firmie
   2. Każdą z drukarek połącz z utworzoną polisą (PPM na drukarce -> Deploy with Group Policy -> Browse -> wskazujemy polise printers -> The computers that this GPO applies to (per machine) -> add -> OK
 5. Na każdej stacji roboczej należy wymusić aktualizację polis (gpupdate /force)
 6. Na stacji roboczej pojawią się nowe drukarki, należy ustawić nową drukarkę jako domyślną i wykasować drukarki, które nie sa udostępnione z serwera wydruków. (Jeśli nie usuniemy drukarek innych niż udostepnione z serwera wydruków to zdarzenia wydruku nie pojawią się w Event Logu)
 7. W najprostszej postaci funkcjonalność mamy wdrożoną, bo z Event Logu można wydobyć informację, kto, kiedy, co drukowal, na której drukarce, z którego komputera. My jednak chcemy, aby uporządkowane dane znalazły się w bazie danych.
 8. Instalujemy darmowego SQL Express (do pobrania ze stron Microsoft) + SQL Management Studio lub wykorzystujemy już funkcjonującą w firmie instancje SQL
 9. W dowolny sposób tworzymy bazę PA
 10. Tworzymy użytkownika print, nadajemy mu hasło i uprawnienia do bazy PA – rola db_owner
 11. Ze strony https://gallery.technet.microsoft.com/Print-Events-to-SQL-618dd5d4#content lub tutaj pobieramy archiwum ZIP i wypakowujemy z niego pliki.
 12. W Management Studio uruchamiamy zapytanie PrintingAuditToSQL Schema.sql (z archiwum ZIP) – utworzy się tabela w bazie danych PA
 13. W pliku PrintingAuditToSQL.ps1 edytujemy zmienne: $PROD_SERVER, $connectionString
 14. Po uruchomieniu skryptu Powershell na serwerze wydruku dane powinny zapisać się do bazy PA
 15. W dalszej kolejności można w harmonogramie zadań ustawić uruchamianie skryptu cyklicznie.
 16. Gdy chcemy przedstawić dane w postaci czytelnego raportu zalecam skorzystać z Excela (Dane -> Z innych źródeł -> Z programu SQL Server) i wybranie tabeli przestawnej.
 17. Jeśli jednak chcemy być niezależni od pliku Excela, można na serwerze zainstalować darmowe MS Reporting Services (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55252) i zbudować samemu raport za pomocą darmowego MS SQL Server 2016 Report Builder (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53613). Wymaga to jakiegoś dodatkowego dnia pracy.

Instalacja i konfiguracja nie powinna zając więcej niż 8 godzin. Plus ewentualnie instalacja, konfiguracja i projektowanie Reporting Services i Report Builder

Jeśli masz pytania skorzystaj z formularza kontaktowego.

Windows Deployment Services (WDS) i Clonezilla

Post przeprowadzi Cię przez konfigurację PXELinux i Clonezilla 2.5.0 na już działającym serwerze z WDS 2012R2. W poście nie ma instrukcji konfiguracji WDS

Najważniejsza rzecz jest taka, że WDS działa u Ciebie poprawnie w firmie. Druga ważna rzecz: WYKONAJ BACKUP SERWERA z WDS!

Konfiguracja – PXELinux

 1. Download syslinux from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-5.10.zip
 2. Extract:
  1. core\pxelinux.0
  2. com32\menu\vesamenu.c32
  3. com32\chain\chain.c32
  4. ldlinux.c32
  5. libmenu.c32
  6. libcom32.c32
  7. libutil.c32

from the syslinux download and put it on your WDS server in $WDS-ROOT\Boot\x64\  (C:\RemoteInstall\Boot\x64 )

 1. In the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder rename 0 to pxelinux.com
 2. Create a folder named pxelinux.cfg (in the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder)
 3. In the pxelinux.cfg folder create a text file named default and add the following to it

DEFAULT      vesamenu.c32

PROMPT       0

NOESCAPE     0

ALLOWOPTIONS 0

# Timeout in units of 1/10 s

TIMEOUT 300

MENU MARGIN 10

MENU ROWS 16

MENU TABMSGROW 21

MENU TIMEOUTROW 26

MENU COLOR BORDER 30;44                    #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR SCROLLBAR 30;44                             #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR TITLE 0                   #ffffffff #00000000 none

MENU COLOR SEL   30;47                            #40000000 #20ffffff

MENU BACKGROUND MyMenuBackgroundPicture640x480.jpg

MENU TITLE PXE Boot Menu

#—

LABEL Windows Deployment Services 2012 R2

MENU LABEL Windows Deployment Services

KERNEL pxeboot.0

#—

LABEL Abort

MENU LABEL AbortPXE

Kernel abortpxe.0

#—

LABEL local

MENU DEFAULT

MENU LABEL Boot from Harddisk

LOCALBOOT 0

Type 0x80

 1. Make a copy of pxeboot.n12 and name it pxeboot.0
 2. make a copy from abortpxe.com and rename it to abortpxe.0
 3. Create a folder named Linux (in the C:\RemoteInstall\Boot\x64 folder)
 4. Take your WDS config from powershell:
  1. WDSUTIL /Get-Server /Show:Config > C:\Temp\wds_config.txt
 5. Use wdsutil command line tool:
  1. wdsutil /set-server /bootprogram:boot\x64\pxelinux.com /architecture:x64
  2. wdsutil /set-server /N12bootprogram:boot\x64\pxelinux.com /architecture:x64

Now when you pxe boot a machine you will get your custom boot menu

CLONEZILLA 2.5.0

 1. sciagnac clonezille ze strony www
 2. do folderu C:\RemoteInstall\Boot\x64\Linux\clonezilla250 wypakowac zip
 3. zmiany na IIS (serwer z WDS)
  1. dodac typ MIME : IIS configuration manager -> servername -> MIME types -> add -> file extension squashfs, type: text/plain
  2. utworzyc folder clonezilla250 w root IIS (np: C:\inetpub\wwwroot\clonezilla250)
  3. skopiowac plik filesystem.squashfs (z C:\RemoteInstall\Boot\x64\Linux\clonezilla250\live) do folderu C:\inetpub\wwwroot\clonezilla250
 4. modyfikacja pliku C:\RemoteInstall\Boot\x64\pxelinux.cfg\default (dodajemy sekcję dotyczaca clonezilli)

 

ALLOWOPTIONS 0

# Timeout in units of 1/10 s

TIMEOUT 300

MENU MARGIN 10

MENU ROWS 16

MENU TABMSGROW 21

MENU TIMEOUTROW 26

MENU COLOR BORDER 30;44                    #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR SCROLLBAR 30;44                             #20ffffff #00000000 none

MENU COLOR TITLE 0                   #ffffffff #00000000 none

MENU COLOR SEL   30;47                            #40000000 #20ffffff

MENU BACKGROUND MyMenuBackgroundPicture640x480.jpg

MENU TITLE PXE Boot Menu

#—

LABEL wds

MENU LABEL Windows Deployment Services

KERNEL pxeboot.0

#—

LABEL Clonezilla 2.5.0

MENU LABEL Clonezilla 2.5.0

KERNEL /Linux/clonezilla250/live/vmlinuz

APPEND initrd=/Linux/clonezilla250/live/initrd.img boot=live username=user union=overlay components noswap noprompt vga=788 keyboard-layouts=en locales=en_US.UTF-8 fetch=http://your.wds.ip/clonezilla250/filesystem.squashfs

 #—

LABEL Abort

MENU LABEL AbortPXE

Kernel abortpxe.0

#—

LABEL local

MENU DEFAULT

MENU LABEL Boot from Harddisk

LOCALBOOT 0

Type 0x80

https na stronie z WordPress (debian + apache2)

Https na stronach internetowych to już standard. Certyfikaty SSL są coraz tańsze, ale wciąż domowi użytkownicy nie chcą wydawać pieniędzy na zabezpieczenie swoich blogów na WordPress. Istnieje dla nich alternatywa – projekt Let’s Encrypt (https://letsencrypt.org/). Oferuje on darmowe certyfikaty SSL wydawane na 90 dni z możliwością darmowej odnowy. Opiszę jak w stosunkowo prosty sposób skonfigurować stronę do obsługi protokołu https.

Zakładam, że jesteś administratorem swojego serwera www (apache2), masz dostęp do swojego Debiana przez SSH z uprawnieniami root’a, masz juz uruchomioną stronę na WordPress i … wykonałeś kopię zapasową serwera.

 1. Włączamy na serwerze obsługe SSL:
  • sudo a2enmod ssl
 2. Restartujemy apache:
  • service apache restart
 3. Instalujemy klienta Certbot (https://certbot.eff.org/) (rekomendowany na Let’s Encrypt). Na stronie Certbot znajduje się dokładna dokumentacja – ja wykorzystałem fragmenty)
  • wget https://dl.eff.org/certbot-auto
  • chmod a+x certbot-auto
 4. Teraz można wybrać w pełni zautomatyzowany proces instalacji na naszym serwerze www (włacznie z modyfikacją konfiguracji apache) lub pobrać tylko certyfikaty dla wybranych domen i dokończyć konfigurację ręcznie. Ja zalecam opcję drugą.
  • ./certbot-auto –apache certonly
  • 1 2 3 4 56
 5. edytujemy plik /etc/apache2/sites-enabled/twoja.domena.conf
  • <VirtualHost *:80>
   ServerName twoja.domena 
   Redirect permanent / https://twoja.domena/
   </VirtualHost><VirtualHost *:443>
   ServerAdmin admin@twoja.domena
   ServerName twoja.domena
   DocumentRoot /var/www/html/twoja.domena/
   ErrorLog /var/www/html/twoja.domena/log/error.log
   CustomLog /var/www/html/twoja.domena/log/access.log combined
   SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/twoja.domena/cert.pem
   SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/twoja.domena/privkey.pem
   SSLCACertificateFile /etc/letsencrypt/live/twoja.domena/chain.pem
   </VirtualHost>
 6. edytujemy/dodajemy (jeśli jeszcze nie ma) do pliku /var/www/html/twoja.domena/wp-config.php
  • define (‘WPLANG’, ‘pl_PL’);
   define (‘WP_HOME’,’https://twoja.domena’);
   define (‘WP_SITEURL’,’https://twoja.domena’);
   define(‘FORCE_SSL_LOGIN’, true);
   define(‘FORCE_SSL_ADMIN’, true);
 7. Restartujemy apache
  • service apache restart
 8. Jeśli wszystko przebiegło bez problemu możesz się cieszyć swoją zabezpieczoną stroną https

 

Alert email gdy wystąpi zdarzenie w dzienniku Windows

W pracy administratora IT zdarza się, że w dzienniku zdarzeń (Event Viewer) Windows pojawią się błędy… Fajnie wtedy było by otrzymać email z taką informacją. O ile w wersjach Windows 7 i Windows Server 2008 była taka opcja wbudowana w harmonogram zadań (Task Scheduler) to w wersjach od Windows 8 i Windows Sever 2012 Microsoft uznał, że ta funkcja jest przestarzała (deprecated):olejarz.com.pl_task_scheduler_1

Można jednak sobie z tym poradzić. Przeszukując internet znalazłem stronę, na której umieszczony jest skrypt w powershell, który poinformuje nas o wystąpieniu błędu.

Do uruchomienia funkcjonalności będziesz potrzebował:

 1. serwera SMTP bez uwierzytelnienia,
 2. Ustawienia możliwości uruchomienia skryptów powershell w systemie (set-executionpolicy) przynajmniej na poziomie “Remotesigned”
 3. Umiejętności uruchamiania skryptów powershell w harmonogramie zadań (opisane m. in. w źródle)

Poniżej cały skrypt skopiowany ze strony źródłowej:

# ————————————-
# Ryadel.com – Powershell script to send an e-mail through the Event Viewer
# ————————————-
#
# To test this script you can use Powershell to write your own test error log entry in the following way:
# ————————————-
# New-EventLog –LogName Application –Source “Test”
# Write-EventLog –LogName Application –Source “Test” –EntryType Error –EventID 1 –Message “This is a test message.”
$event = get-eventlog -LogName Application -newest 1
#get-help get-eventlog will show there are a handful of other options available for selecting the log entry you want.
#example: -source “your-source”
# “Error” – send only error
if ($event.EntryType -eq “Error”)
{
    $PCName = $env:COMPUTERNAME
    $EmailBody = $event | format-list -property * | out-string
    $EmailFrom = “$PCName <noreply@source.address>”
    $EmailTo = “your@destination.address”
    $EmailSubject = “New Event Log [Application]”
    $SMTPServer = “localhost”
    Write-host “Sending Email”
    Send-MailMessage -From $EmailFrom -To $EmailTo -Subject $EmailSubject -body $EmailBody -SmtpServer $SMTPServer
}
else
{
    write-host “No error found”
    write-host “Here is the log entry that was inspected:”
    $event
}

Jak widać skrypt nie jest skomplikowany. Należy ustawić zmienne “$EmailFrom” , “$EmailTo”, “$SMTPServer”, zapisać go jako plik z ozszerzeniem *.ps1 i umieścić w folderze ze skryptami.

Następnie przechodzimy do dziennika zdarzeń (Event Viewer) klikamy na zdarzenie i po prawej stronie wybieramy “Dołącz zadanie do tego zdarzenia” (“Attach Task To This Event…”) i tworzymy zadanie z uruchamianym zadaniem w harmonogramie zadań Windows:olejarz.com.pl_event_viewer_1

Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania lub kontaktu.